Splitska Banka

Splitska Banka - Hrvatska banka

  • Banka

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – SPLITSKA BANKA d.d.

Splitska Banka
Boškovićeva 16, 21000 Split
Telefon 021/304-304, telefaks 021/304-304
VBB 2330003
MB: 3129241
Žiro račun: 2330003
Swift: SOGE HR 22
http://www.splitskabanka.hr

Uprava Splitske banke

Pierre Boursot – predsjednik, Philippe Marcotte de Quivières, Henri Bellenger, Ivo Bilić, Florian Urban

Nadzorni odbor Splitske banke

Jean-Didier Reigner – predsjednik, Serge Eveillé, Alexis Juan

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Société Générale 99,76

Revizor

Ernst & Young d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja Splitske banke

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 27.495.498
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 6.848.212
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 4.075.560
Dobit/gubitak tekuće godine 271.511
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA 10,10%

Societe Generale je jedna od najvećih financijskih grupa u Europi koja zapošljava više od 103 tisuće djelatnika diljem svijeta.
Vizija Splitske banke je biti među vodećim bankama u Hrvatskoj uz potporu jedne od glavnih europskih bankarskih grupacija, biti bankom koja je osobito privlačna klijentima zbog široke palete visokokvalitetnih standardiziranih proizvoda i usluga koji se nude putem integrirane mreže tradicionalnih, mobilnih i izravnih distribucijskih kanala, sa zaposlenicima orijentiranim prema klijentima te jedinstvenim i učinkovitim procesima i tehnologijama.

Banka Splitska Banka 12.8.2020

Splitska Banka